In januari vertaalden we wederom een gedicht in de jaarlijkse wedstrijd van de bibliotheek. Deze keer een  liefdesgedicht van Elizabeth Barret Browning. Het origineel laat ik aan mijn vertaling voorafgaan.

How Do I Love Thee (sonnet 43) 

How do I love thee? Let me count the ways.

I love thee to the depth and breadth and height

My soul can reach, when feeling out of sight

For the ends of being and ideal grace.

I love thee to the level of every day’s

Most quiet need, by sun and candlelight.

I love thee freely, as men strive for right

I love thee purely, as they turn from praise.

I love thee with the passion put to use

In my old griefs, and with my childhood’s faith.

I love thee with a love I seemed to lose

With my lost saints. I love thee with the breath

Smiles, tears, all of my life; and, if God choose,

I shall but love thee better after death.

 

Hoe ik je liefheb? (Sonnet 43)

Hoe ik je liefheb? Laat me tellen hoe.

Ik heb je lief, zo diep en wijd en hoog

als mijn ziel zich, blindelings tastend, boog 

naar de grens van zijn en zaligheid toe.

 

Ik heb je lief tot aan de simpelheid

van daags verlangen, bij zon en kaarslicht.

Ik heb je lief als mens met recht en plicht.

Ik heb je zuiver lief, wars van ijdelheid.

 

Ik heb je lief met de hartstocht gebruikt

voor oud zeer, en met kinderlijk geloof.

Met verloren heiligen leek liefde verbruikt.

 

Ik heb je lief met elke ademstoot,

lach, traan, van mijn leven; en, zo God wil,

zal ik nog meer van jou houden na de dood.

 

Uit: Portugese Sonnetten (1850)

Elizabeth Barret Browning (1806-1861)

Vertaling: Cecile Koops 2019

 

Categorieën: GEDICHTEN

0 reacties

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *